Chinese Schoolcarrière

[De Pers, 19 december 2007]

Er zijn drie zaken waar Chinezen hun hele kapitaal aan uitgeven. Drie: een praalgraf voor je vader. Twee: medische behandelingen, indien nodig. Op één met ster: de beste opleiding voor je kind. Voor de schoolpoort van mijn dochter van acht wordt over de schoolcarriere druk gediscussieerd. Het is een lokale lagere school met een internationale afdeling. Er wordt lesgegeven in het Engels en Chinees. De schoolpopulatie is voor negentig procent Aziatisch, de leerlingen komen uit Hong Kong, Taiwan, Korea, Singapore en het Chinese vasteland. Dan is er nog de groep kinderen van ‘overseas Chinese’, Chinezen die in het westen hebben gestudeerd of gewerkt en die zijn teruggekeerd.

Ik luister naar de visie van de Chinese moeders. Allereerst moet een kind tot zijn zesde naar de Chinese kleuterschool, vinden ze. ‘Dan zit het Chinees er goed in.’ Dat Chinees de taal van de toekomst is, daar twijfelt niemand aan. Maar ze weten ook dat zoon of dochter een internationale opleiding nodig heeft om door te kunnen stoten tot de hoogste regionen van het internationale bedrijfsleven. Let wel: dit is Shanghai, een adrenaline-pompende handelsstad met een economische groei van dertien procent. Deze ouders denken niet aan creatieve beroepen voor hun kind.

Dus een internationale school met een forse lokale component (Chinees) lijkt het ideaal. Toch wordt er veel gemopperd. Het niveau van het Chinees ligt niet hoog genoeg. De eisen van het Engels gaan achteruit. De kinderen krijgen te weinig huiswerk. De leerkrachten zijn niet streng genoeg. Er worden te weinig toetsen afgenomen.

De moeders twijfelen hardop aan de ‘softe’, westerse aanpak van de school, aan ‘zelfwerkzaamheid’ en ‘onderzoekend leren’. Ze protesteren bij de directeur, een Brit, die ’s ochtends bij de poort de kinderen verwelkomt en geduldig uitlegt dat de school echt werkt volgens internationale normen. De moeders knikken wel, maar intussen huren ze allemaal een tutor in voor bijlessen.

En ze oriënteren zich vast op de middelbare school. Kindlief in China houden of naar een school in de VS sturen, waar het intrekt bij een ver familielid uit het wijdvertakte overzeese netwerk?

[terug naar beginpagina]
[terug naar overzicht columns China]