Orakel

De Limburger, 4 oktober 2019

Waren we toch echt even bang dat we binnenkort allemaal als slakken over de snelweg moeten kruipen. Blijkt dat gelukkig allemaal Hollands uit te pakken. ‘Alleen waar het moet,’ zei Johan Remkes in Nieuwsuur. Oef. Het werd nogal alarmerend aangekondigd, dat rapport van Remkes. Op sociale media begon men zich al geweldig op te winden over die 100km-limiet. Maar gelukkig viel het rapport honderd procent mee. Wat erin staat?

‘Op het gebied van mobiliteit adviseert het Adviescollege een snelheidsverlaging door te voeren op rijks- en provinciale wegen, zo nodig gedifferentieerd naar wegen of gebieden, waarbij de snelheidsbeperkende maatregelen worden gericht op aantoonbare effecten’. Klare taal. Verstandig man, die Remkes. Doe ermee wat u goeddunkt, zegt hij. Dat is wijsheid, en we hoeven ons dus geen zorgen te maken, die Formule 1 in Zandvoort kan gewoon doorgaan. Het kabinet schaart zich er volledig achter en minister Bruins gaf bij wijze van spreken al het startschot toen hij zei dat het fantastisch zou zijn als we volgend jaar ‘vroem’ horen.

Een hele geruststelling. Want het is belangrijk dat we iets aan dat klimaat doen, maar het moet niet hysterisch worden. En die kant gaat het wel op. Vooral onder jongeren. Maar ook ouderen raken van het pad af. Het wordt echt tijd dat we onze ouders aanspreken op hun ondermijnende duurzame gedrag. Het zijn namelijk een stel oppotters, die oudjes. En dat loopt nu uit de hand.

Het is wel begrijpelijk dat ze dat van kindsbeen hebben meekregen, door de oorlog en zo. Maar met hun zuinigheid en hun verduurzaming zorgen ze er wel voor dat de rente nu zo erbarmelijk laag staat. Volkskrant-columnist Peter de Waard kaartte dat onlangs scherp aan. ‘Als de oppotgeneratie meer geld zou besteden aan nieuwe bankstellen, dekbedovertrekken, boormachines en haardrogers, schoot de vraag omhoog,’ schreef hij. Dat zou tot hogere lonen, hogere prijzen en inflatie leiden, waardoor de rente kan stijgen en pensioenkortingen van de baan zijn.

Dat moet dus stoppen. Net als die oude boeren, die hun beesten nog verzorgen alsof het huisdieren zijn. Waarom hebben ze nog geen megastallen? In het advies van Remkes werd dat weer goed onder woorden gebracht: ‘De gebiedsgerichte benadering houdt in dat naarmate een specifieke sector een substantiële bijdrage levert aan stikstofproblemen in gebieden die kwetsbaar zijn voor deposities, doelgerichte maatregelen worden getroffen.’ Hoe? Simpel: ‘door gerichte verwerving of sanering van agrarische bedrijven met relatief hoge emissies of verouderde stalsystemen’. Precies: die oude boeren, die moeten eindelijk uitgekocht worden.

En ze moeten de economie met rust laten. Daarin was Remkes ook helder. ‘Alle economische sectoren die stikstofuitstoot kennen, dienen een bijdrage te leveren, in een evenwichtige verhouding, waarbij kosteneffectiviteit in ogenschouw wordt genomen.’ Dat is redelijk, toch? Je zou willen dat de ouders van Greta dat rapport eens lazen, om dat kind wat redelijkheid bij te brengen. Wie zet zo’n kind ook op een podium? Dat is toch krankzinnig?

Bovendien een kind met een beperking. Dat vertelt ze zelf. Ze lijdt aan Asperger, een vorm van autisme. Daarom kijkt ze zo boos, daar kan ze ook niks aan doen. Iedereen begint zich nu zorgen om haar te maken. Ze gaat niet meer naar school, dus ze heeft geen last van prestatiedruk, maar ze lijkt een zenuwinzinking nabij. Ze begint steeds meer te raaskallen.

Op de radio vergeleek iemand haar met het Orakel van Delphi. U weet wel, die Griekse waarzegster die, onder invloed van bedwelmende walmen, de toekomst voorspelde. De waarzegster brabbelde en de priesters vertaalden de klanken naar een begrijpelijke boodschap. Een treffend beeld. Greta raast en alle regeringsleiders kunnen ermee doen wat hun goeddunkt.

Je kunt niet reageren.